nagłówek 14. Katowickie Seminarium POSTĘPY W NEFROLOGII I NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

Program Seminarium

ikona PDF program seminarium w formacie PDF
Czwartek, 27.11.2014
08.30-09.00 Andrzej Więcek, Katowice
Otwarcie Seminarium
09.00-09.30 Franciszek Kokot, Katowice
Nowe aspekty gospodarki sodowej i wynikające z nich skutki patofizjologiczne i lecznicze
09.35-10.05 Eberhard Ritz, Heidelberg
Phosphate additives in food and health risk
10.10-10.40 Marian Klinger, Wrocław
Nowe molekularne mechanizmy w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek
10.45-11.15 PRZERWA
11.15-11.45 Bolesław Rutkowski, Gdańsk
AKI a odległe powikłania sercowo-naczyniowe
11.50-12.20 Eberhard Ritz, Heidelberg
Role of aldosterone in patients with CKD
12.25-12.55 Jacek Manitius, Bydgoszcz
Kamica nerkowa jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
13.00-14.00 OBIAD
14.00-14.30 Andrzej Januszewicz, Warszawa
Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic nerkowych – choroba o wielu obliczach
14.35-15.05 Dagmara Hering, Gdańsk
Czynność układu współczulnego w nadciśnieniu i w chorobach nerek
15.10-15.40 Jolanta Małyszko, Białystok
Ischemic preconditioning a nefroprotekcja
15.45-16.15 PRZERWA
16.15-16.45 Andrzej Więcek, Katowice
Postępy w leczeniu hiperlipidemii, co oprócz statyn?
16.50-17.20 Tomasz Stompór, Olsztyn
Lipoproteiny wysokiej gęstości w chorobach nerek – koniec mitu „dobrego cholesterolu
17.25-17.55 Zofia Wańkowicz, Warszawa
Postęp technologiczny a doświadczenie kliniczne i przypadkowe odkrycia w ewolucji światowej dializoterapii
18.30-19.30 Koncert. Po koncercie zapraszamy na kolację


Piątek, 28.11.2014
8.30-9.00 Michał Mysliwiec, Białystok
Nowe metody zapobiegania nefropatii kontrastowej
9.05-9.35 Peter Stenvinkel, Sztokholm
Kidney biomimicry-a novel concept to find treatments for patients with kidney disease?
9.40-10.10 Leszek Pączek, Warszawa
Niekodujący RNA w nefrologii
10.15-10.45 Jonathan Fox, Glasgow
Safety of renal replacement therapy
10.50-11.20 PRZERWA
11.20-11.50 Michał Nowicki, Łódź
Sklerostyna w chorobach nerek
11.55-12.25 Jan Menne, Hannover
Eculizumab in patients with atypical hemolytic-uremic syndrome
12.30-13.00 Jerzy Chudek, Katowice
Jakość życia a leczenie nadciśnienia tętniczego
13.05-14.05 OBIAD
14.05-14.35 Magdalena Durlik Warszawa
Leczenie nadczynności przytarczyc po przeszczepieniu nerki
14.40-15.10 Ryszard Grenda, Warszawa
Leki biologiczne po przeszczepieniu nerki
15.15-15.45 Władysław Sułowicz, Kraków
Wielokrotne przeszczepy nerki
15.50-16.10 PRZERWA
16.15-16.45 Maciej Małecki, Kraków
Postępy w leczeniu cukrzycy
16.50-17.20 Hanna Pituch, Warszawa
Współczesne problemy związane z zakażeniem Clostridium difficile z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce
17.25-17.55 Kazimierz Ciechanowski, Szczecin
Rozmowa między tkanka tłuszczową a mięśniową
18.00-18.30 Rafał Wnuk, Katowice
Czy dieta śródziemnomorska jest korzystna w chorobach nerek


Sobota, 29.11.2014
08.30-09.30 Teresa Nieszporek, Katowice
Prezentacja przypadków klinicznych
09.30-10.00 Andrzej Oko, Poznań
Powikłania zakrzepowe w zespole nerczycowym
10.05-10.35 James Tattersall, Leeds
Do we need another Kt/V
10.40-11.10 Jacek Pietrzyk Kraków
Hemodiafiltracja u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
11.15-11.45 PRZERWA
11.45-12.15 Monika Lichodziejewska-Niemierko
Gdańsk-Dializa otrzewnowa w 2014 r.
12.20-12.50 Wojciech Załuska, Lublin
Zastosowanie bioimpedancji w ocenie stanu nawodnienia pacjentów dializowanych otrzewnowo lub hemodializowanych
12.55-13.25 Piotr Rozentryt, Zabrze
Niewydolność serca w przewlekłej chorobie nerek
13.30-14.00 Marcin Adamczak, Katowice
-Leczenie kwasicy metabolicznej - wpływ na progresję CKD
14.05 Andrzej Więcek, Katowice
Zakończenie Seminarium

Po każdym wykładzie przewidziano 5-minutową sesję: pytania i odpowiedzi

aktualizacja: 2014-11-03