15. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 26–28 listopada 2015

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny Seminarium

Komitet Naukowy

 • Magdalena Durlik
 • Andrzej Januszewicz
 • Marian Klinger
 • Franciszek Kokot
 • Jolanta Małyszko
 • Michał Myśliwiec
 • Michał Nowicki
 • Andrzej Oko
 • Eberhard Ritz
 • Bolesław Rutkowski
 • Tomasz Stompór
 • Władysław Sułowicz
 • Andrzej Więcek - przewodniczący

Komitet Organizacyjny

 • Andrzej Więcek - przewodniczący
 • Sekretarze:
  Teresa Nieszporek
  Danuta Kędra
  Rafał Ficek
 • oraz
  Zespół Pracowników Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
nefrologia Katowice 2015, postępy w nefrologii 2015, 15. Seminarium aktualizacja: 2016-02-04