15. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 26–28 listopada 2015

Program Seminarium

ikona PDF program seminarium w formacie PDF
Czwartek, 26.11.2015
08.30-09.00 Andrzej Więcek, Katowice
Otwarcie Seminarium
09.00-09.30 Franciszek Kokot, Katowice
Nowości w zakresie gospodarki wodno-elektrolitowej
09.35-10.05 Tilman Drueke, Paryż
Salt intake - still a controversial problem?
10.10-10.40 Jolanta Małyszko, Białystok
Postępy w diagnostyce i leczeniu amyloidozy
10.45-11.15 PRZERWA
11.15-11.45 Michał Nowicki, Łódź
Nowe możliwości zastosowania rezonansu magnetycznego w nefrologii
11.50-12.20 Eberhard Ritz, Heidelberg
Uric acid and CV risk in CKD patients
12.25-12.55 Marian Klinger, Wrocław
Molekularne podstawy choroby Goodpasture´a
13.00-13.30 Michał Myśliwiec, Białystok
Witamina D - kontrowersje dotyczące suplementacji i leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc w PChN
13.35-14.35 OBIAD
14.35-15.05 Wojciech Witkiewicz, Wrocław
Co nowego w trudnych dostępach naczyniowych u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
15.10-15.40 Wojciech Załuska, Lublin
Nowe metody oceny wolemii u chorych dializowanych
15.45-16.15 Kazimierz Ciechanowski, Szczecin
Zespół „kruchości” (frailty syndrome) u chorych dializowanych
16.20-16.35 PRZERWA
16.35-17.05 Bolesław Rutkowski, Gdańsk
(Hemo)dializa domowa
17.10-17.40 Andrzej Więcek, Katowice
FGF 23 - czy uczestniczy w patogenezie uszkodzenia mięśnia sercowego w PChN ?
17.45-18.15 Eberhard Ritz, Heidelberg
Alcohol and the kidney


Piątek, 27.11.2015
08.30-09.00 Jacek Manitius, Bydgoszcz
Co nowego wniosły zalecenia PTNT 2015 w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego
09.05-09.35 Andrzej Januszewicz, Warszawa
Pierwotny hiperaldosteronizm, co nowego w diagnostyce i leczeniu
09.40-10.10 Leszek Domański, Szczecin
Antagoniści wazopresyny
10.15-10.45 Janusz Gumprecht, Zabrze
Poszukiwanie optymalnych kierunków terapii cukrzycy - spojrzenie na nerki
10.50-11.20 PRZERWA
11.20-11.50 Zbigniew Kalarus, Zabrze
Migotanie przedsionków w przewlekłej chorobie nerek i u chorych po transplantacjach narządów
11.55-12.25 Tomasz Stompór, Olsztyn
Udar mózgu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
12.30-13.00 Kitty Jager, Amsterdam
Rare kidney diseases and registries
13.05-14.05 OBIAD
14.05-14.35 Andrzej Oko, Poznań
Choroby podocytów – czy wreszcie zwrot w kierunku indywidualizacji terapii w nefrologii?
14.40-15.10 Christoph Wanner, Wurzburg
The challenge of current approaches to slow disease progression in diabetes and kidney disease
15.15-15.45 Maciej Małecki, Kraków
Znaczenie genetyki w diagnostyce różnicowej i leczeniu cukrzycy
15.50-16.10 PRZERWA
16.15-16.45 Dariusz Moczulski, Łódź
Autosomalnie dominująca cewkowo-śródmiąższowa choroba nerek
16.50-17.20 Maciej Banach, Łódź
Kontrowersje w leczeniu dyslipidemii u chorych z przewlekłą chorobą nerek
17.25-17.55 Peter Blankestijn, Utrecht
Renal denervation - pros and cons
18.00-18.30 Marcin Adamczak, Katowice
Produkty spożywcze, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego


Sobota, 28.11.2015
08.30-09.30 Teresa Nieszporek, Katowice
Prezentacja przypadków klinicznych
09.30-10.00 Magdalena Durlik, Warszawa
Rituximab – zastosowanie w nefrologii i transplantologii
10.05-10.35 Władysław Sułowicz, Kraków
Żywe dawstwo nerki – czy jesteśmy pewni, że jest bezpieczne?
10.40-11.10 Mirosław Banasik, Wrocław
Indywidualizacja immunosupresji po transplantacji narządów - marzenie czy już rzeczywistość?
11.15-11.45 PRZERWA
11.45-12.15 Aleksander Prejbisz, Warszawa
Zaburzenia snu a choroby układu sercowo-naczyniowego
12.20-12.50 Magdalena Krajewska, Wrocław
Układowe zapalenia naczyń – diagnostyka i leczenie w 2015 r.
12.55-13.25 Zbigniew Zdrojewski, Gdańsk
Borelioza - choroba interdyscyplinarna
13.30 Andrzej Więcek, Katowice
Zakończenie Seminarium

Po każdym wykładzie przewidziano 5-minutową sesję: pytania i odpowiedzi

Koncert, który odbędzie się 26.11.2015 r., jest dodatkowo płatny przez Uczestników Seminarium.

nefrologia Katowice 2015, postępy w nefrologii 2015, 15. Seminarium aktualizacja: 2016-02-04