16. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 27–29 października 2016

Wykładowcy

Sesja specjalna

 • Jan Duława, Katowice
  Prof. Franciszek Kokot – nauczyciel i wychowawca
 • Jacek Manitius, Bydgoszcz
  Prof. Franciszek Kokot – wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
 • Bolesław Rutkowski, Gdańsk
  Prof. Franciszek Kokot – naukowiec i ambasador Polski za granicą

Goście zagraniczni

 • Mark Hemelder, Hans Bart, Leeuwarden
  Cooperation between nephrologist and patient to improve nephrology care
 • Joachim Jankowski, Akwizgran
  Post-translantional modifications of agonists in CKD
 • Friedrich Luft, Berlin
  Novel form of Mendelian genetic salt-resistant hypertension
 • Friedrich Luft, Berlin
  Some crazy ideas about salt and blood-pressure regulation
 • Francesca Mallamaci, Reggio Calabria
  Uric acid, atherosclerosis and progression to ESRD in CKD: the contribution of Genetic epidemiology
 • Biagio Ricciardi, Milazzo
  Arnau de Vilanova (1235-1315) - A medieval Physician
 • Vladimir Tesar, Praga
  ANCA associated vasculitis - current diagnosis and treatment
 • Carmine Zoccali, Reggio Calabria
  Physical exercise in ESRD: performance and outcomes

Wykładowcy polscy

 • Marcin Adamczak, Katowice
  Zaburzenia płodności u kobiet z CKD
 • Jerzy Chudek, Katowice
  Oznaczanie GFR u osób w wieku podeszłym
 • Kazimierz Ciechanowski, Szczecin
  Mikrobiom przewodu pokarmowego u osób zdrowych i chorych z CKD
 • Magdalena Durlik, Warszawa
  Szczepienia u chorych z CKD i po transplantacji nerki
 • Michał Holecki, Katowice
  Współczesna farmakoterapia otyłości
 • Andrzej Januszewicz, Warszawa
  Nowe preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • Marian Klinger, Wrocław
  Postępy w diagnostyce i leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego
 • Mariusz Kusztal, Wrocław
  Dostęp naczyniowy w wyjątkowo trudnych warunkach u chorych z CKD
 • Maria Majdan, Lublin
  Reumatologia dla nefrologów
 • Jolanta Małyszko, Białystok
  Powikłania nefrologiczne po stosowaniu "nowych substancji psychoaktywnych"
 • Joanna Musialik, Katowice
  Aktualne leczenie zakażenia HCV u chorych z CKD po transplantacji narządów
 • Michał Myśliwiec, Białystok
  Kontrowersje dotyczące stosowania statyn w nefrologii
 • Beata Naumnik, Białystok
  Następstwa nadużywania inhibitorów pompy protonowej w nefrologii i transplantologii
 • Teresa Nieszporek, Grzegorz Piecha, Katowice
  Prezentacja przypadków klinicznych
 • Michał Nowicki, Łódź
  Uszkodzenie nerek u chorych na oddziałach hematologicznych lub onkologicznych
 • Andrzej Oko, Poznań
  Rozpuszczalne receptory dla urokinazy (SuPAR) a przewlekła choroba nerek
 • Tomasz Stompór, Olsztyn
  Leczenie chorych w wieku podeszłym z CKD w stadium 5
 • Władysław Sułowicz, Kraków
  Czy można przedłużyć czas przeżycia przeszczepionej nerki?
 • Andrzej Więcek, Katowice
  Postępy w leczeniu niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek
 • Antoni Wystrychowski, Katowice
  Sirtuina a cukrzycowa choroba nerek
 • Wojciech Załuska, Lublin
  Plazmafereza i immunoadsorpcja w leczeniu chorób układowych z zajęciem nerek
 • Marcin Zaniew, Poznań
  Tubulopatie w Polsce – nowości diagnostyczne i terapeutyczne
katowickie seminarium, nefrologia 2016, Katowice 2016, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2016, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2016, nefrologia2016.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2017-01-31