19. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 21–23 listopada 2019
menu

Program Seminarium

ikona PDF program seminarium w formacie PDF
Czwartek, 21.11.2019
08.30-08.50
Andrzej Więcek (Katowice)
Otwarcie Seminarium
08.50-09.20
Andrzej Januszewicz (Warszawa)
Rzadkie przyczyny nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
09.25-09.55
Piotr Jankowski (Kraków)
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego - czy jednakowe dla wszystkich?
10.00-10.30
Wojciech Załuska (Lublin)
Zmienność ciśnienia tętniczego (BPV) a powikłania sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
10.35-11.05
Jolanta Małyszko (Warszawa)
Ostra i przewlekła hiperkaliemia w chorobach nerek
11.10-11.35
PRZERWA
Sesja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
11.35-12.05
Andrzej Oko, prezes PTN, Janusz Ostrowski, prezes IAHN
Uroczystość nadania członkostwa honorowego PTN prof. Natale Gaspare De Santo
12.10-12.40
Natale Gaspare De Santo (Neapol)
The origins of Refeeding Syndrome in De abditis morborum causis of Antonio Benivieni (Florence 1507)
12.45-13.15
Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
Czy liczba nefrologów w Polsce, w Europie i w USA jest wystarczająca?
13.20-14.20
OBIAD
14.20-14.50
Michał Tendera (Katowice)
Randomizowane badania kliniczne, strefy szarości
14.55-15.25
Jonathan Fox - (Glasgow)
European Renal Best Practice (ERBP): unbiased guidance for nephrologists
15.30-16.00
Dariusz Kawecki (Warszawa)
Narastająca oporność bakterii na antybiotyki na Oddziałach Nefrologicznych i Transplantologicznych
16.05-16.30
PRZERWA
16.30-17.00
Tomasz Stompór (Olsztyn)
Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy typu 2 w przewlekłej chorobie nerek
17.05-17.35
Przemysław Rutkowski (Gdańsk)
Hiperfostatemia - nowe aspekty patogenetyczne i lecznicze
17.40-18.10
Andrzej Więcek (Katowice)
Nowości w leczeniu niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek
Piątek, 22.11.2019
08.30-09.00
Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)
Podział pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
09.05-09.35
Kerstin Amann (Erlangen)
What is new in renal pathology
09.40-10.10
Magdalena Krajewska (Wrocław)
Postępy w diagnostyce i leczeniu nefropatii błoniastej
10.15-10.45
Marian Klinger (Opole)
Nowe mechanizmy działania glikokortykosteroidów
10.50-11.20
PRZERWA
11.20-11.50
Ryszard Gellert (Warszawa)
Hemodiafiltracja - aktualne stanowisko PTN
11.55-12.25
Michał Myśliwiec (Białystok)
Leczenie zakażeń układu moczowego - najnowsze wytyczne NICE
12.30-13.00
Andrzej Oko (Poznań)
Przyszłość biomarkerów w nefrologii
13.05-14.05
OBIAD
14.05-14.35
Magdalena Durlik (Warszawa)
Znaczenie Torque Teno wirusów w transplantologii
14.40-15.10
Grzegorz Piecha (Katowice)
Przeszczepianie nerek od biorców wysokoimmunizowanych
15.15-15.45
Martin Zeier (Heidelberg)
Suppression and tolerance induction by myeloid cells
15.50-16.20
Michał Nowicki (Łódź)
Blaski i cienie nowych technologii w leczeniu chorób nerek
16.25-16.50
PRZERWA
16.50-17.20
Mariusz Flisiński (Bydgoszcz)
Mikroangiopatia mięśni szkieletowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek
17.25-17.55
Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
Mózg i nerki - aspekty kliniczne
Sobota, 23.11.2019
08.30-09.00
Teresa Nieszporek (Katowice)
Prezentacja przypadków klinicznych
09.00-09.30
Gert Mayer (Innsbruck)
Is the time for the precision medicine in nephrology?
09.35-10.05
Marek Drab (Wrocław)
Kaweole i tratwy lipidowe w nefrologii
10.10-10.40
Beata Naumnik (Białystok)
Wirusowe zapalenie wątroby typu E
10.45-11.15
Joanna Musialik (Katowice)
Nowe zalecenia KDIGO w leczeniu HCV
11.20-11.35
PRZERWA
11.35-12.05
Marcin Adamczak (Katowice)
Ksenotransplantacja
12.10-12.40
Aleksander Prejbisz (Warszawa)
Leczenie nadciśnienia u kobiet w ciąży
12.45-13.15
Katarzyna Krzanowska (Kraków)
Gammapatia monoklonalna o znaczeniu nerkowym - nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu
13.20-13.30
Andrzej Więcek (Katowice)
Zakończenie Seminarium

Po każdym wykładzie przewidziano 5-minutową sesję: pytania i odpowiedzi

katowickie seminarium, nefrologia 2019, Katowice 2019, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2019, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2019, nefrologia2019.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2019-11-21