19. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 21–23 listopada 2019
menu

Wykładowcy

ikona PDF plakat Seminarium w formacie PDF

Goście zagraniczni

 • Prof. Kerstin Amann, Erlangen
  What is new in renal pathology
 • Prof. Natale GaspareDe Santo, Neapol
  The origins of Refeeding Syndrome in De abditis morborum causis of Antonio Benivieni (Florence 1507)
 • Prof. Jonathan Fox, Glasgow
  European Renal Best Practice (ERBP): unbiased guidance for nephrologists
 • Prof. Gert Mayer, Innsbruck
  Is the time for the precision medicine in nephrology?
 • Prof. Martin Zaier, Heidelberg
  Suppression and tolerance induction by myeloid cells

Wykładowcy polscy

 • Prof. Marcin Adamczak, Katowice
  Ksenotransplantacja nerki
 • Prof. Kazimierz Ciechanowski, Szczecin
  Mózg i nerki – aspekty kliniczne
 • Dr hab. Marek Drab, Wrocław
  Kaweole i tratwy lipidowe w nefrologii
 • Prof. Magdalena Durlik, Warszawa
  Znaczenie Torque Teno wirusów w transplantologii
 • Dr hab. Mariusz Flisiński, Bydgoszcz
  Mikroangiopatia mięśni szkieletowych w przebiegu przewlekłej choroby nerek
 • Prof. Ryszard Gellert, Warszawa
  Hemodiafiltracja – aktualne stanowisko PTN
 • Prof. Piotr Jankowski, Kraków
  Docelowe wartości ciśnienia tętniczego – czy jednakowe dla wszystkich?
 • Prof. Andrzej Januszewicz, Warszawa
  Rzadkie przyczyny nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
 • Dr hab. Dariusz Kawecki, Warszawa
  Narastająca oporność na antybiotyki na oddziałach nefrologicznych i transplantologicznych
 • Prof. Marian Klinger, Opole
  Nowe mechanizmy działania glikokortykosteroidów
 • Prof. Magdalena Krajewska, Wrocław
  Postępy w diagnostyce i leczeniu nefropatii błoniastej
 • Dr hab. Katarzyna Krzanowska, Kraków
  Gammapatiamonoklonalna o znaczeniu nerkowym – nowe wytyczne w diagnostyce i leczeniu
 • Prof. Jolanta Małyszko, Warszawa
  Ostra i przewlekła hiperkaliemia w chorobach nerek
 • Dr hab. Joanna Musialik, Katowice
  Nowe zalecenia KDIGO w leczeniu HCV
 • Prof. Michał Myśliwiec, Białystok
  Leczenie zakażeń układu moczowego – najnowsze wytyczne NICE
 • Prof. Beata Naumnik, Białystok
  Wirusowe zapalenie wątroby typu E
 • Dr hab. Teresa Nieszporek, Katowice
  Prezentacja przypadków klinicznych
 • Prof. Michał Nowicki, Łódź
  Blaski i cienie nowych technologii w leczeniu chorób nerek
 • Prof. Andrzej Oko, Poznań
  Przyszłość biomarkeróww nefrologii
 • Dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Warszawa
  Podział pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • Dr hab. Grzegorz Piecha, Katowice
  Przeszczepianie nerek od biorców wysoko-immunizowanych
 • Prof. Aleksander Prejbisz, Warszawa
  Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży
 • Prof. Bolesław Rutkowski, Gdańsk
  Czy liczba nefrologów w Polsce, w Europie i w USA jest wystarczająca?
 • Prof. Przemysław Rutkowski, Gdańsk
  Hiperfostatemia - nowe aspekty patogenetyczne i lecznicze
 • Prof. Tomasz Stompór, Olsztyn
  Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy typu 2 w przewlekłej chorobie nerek
 • Prof. Michał Tendera, Katowice
  Randomizowane badania kliniczne – strefy szarości
 • Prof. Andrzej Więcek, Katowice
  Nowości w leczeniu niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek
 • Prof. Wojciech Załuska, Lublin
  Zmienność ciśnienia tętniczego (BPV) a powikłania sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
katowickie seminarium, nefrologia 2019, Katowice 2019, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2019, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2019, nefrologia2019.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2019-11-21