21. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 25–27 listopada 2021
menu

Program Seminarium

Czwartek, 25.11. Piątek, 26.11. Sobota, 27.11.
ikona PDF program Seminarium w formacie PDF
Czwartek, 25.11.2021
08.30-08.50
Andrzej Więcek (Katowice)
Otwarcie Seminarium
08.50-09.20
Przemysław Rutkowski (Gdańsk)
„Zielona nefrologia” - potrzeby i możliwości ochrony środowiska w nefrologii
09.25-09.55
Beata Naumnik (Białystok)
Rola mikrobiomu w powikłaniach schyłkowej niewydolności nerek
10.00-10.30
Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
Płeć a przewlekła choroba nerek
10.35-11.05
Janusz Ostrowski (Warszawa)
Odkrycia w morfologii i fizjologii nerek. Poglądy na sprzężenie cewkowo-kłębuszkowe
11.10-11.30
PRZERWA
11.30-12.00
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)
Plejotropowe działanie inhibitorów SGLT-2
12.05-12.35
Tomasz Stompór (Olsztyn)
Inhibitory SGLT-2 w chorobach nerek
12.40-13.10
Michał Myśliwiec (Białystok)
Racjonalne stosowanie EBM w praktyce lekarskiej
13.15-14.00
PRZERWA OBIADOWA
14.00-14.30
Aleksander Prejbisz (Warszawa)
Pomiary ciśnienia tętniczego - co nas czeka?
14.35-15.05
Tomasz Guzik (Kraków)
Nadciśnienie tętnicze jako choroba zapalna - nowe aspekty patofizjologiczne i lecznicze
15.10-15.40
Piotr Dobrowolski (Warszawa)
Czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych - klasyczne, nowe i oczekiwane
15.45-16.15
Andrzej Januszewicz (Warszawa)
Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej - jak obecnie rozpoznawać i postępować?
16.20-16.40
PRZERWA
16.40-17.10
Sylwia Małgorzewicz (Gdańsk)
Dieta w przewlekłej chorobie nerek - nowe aspekty
17.15-17.45
Raymond Vanholder (Gandawa)
What if not all uremic toxins would be (that) toxic
17.50-18.20
Raymond Vanholder (Gandawa)
Nephrology, ecology and the European Union
Piątek, 26.11.2021
08.30-09.00
Miłosz Parczewski (Szczecin)
Covidowe fakty i mity
09.05-09.35
Marcin Adamczak (Katowice)
COVID-19 a ostre uszkodzenie nerek i nadciśnienie tętnicze
09.40-10.10
Magdalena Durlik (Warszawa)
Odpowiedź immunologiczna na zakażenie i szczepienie przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów dializowanych lub po transplantacji nerki
10.15-10.45
Michał Nowicki (Łódź)
Nerkowe aspekty lizosomalnych chorób spichrzeniowych
10.50-11.10
PRZERWA
11.10-11.40
Ryszard Gellert (Warszawa)
Jak pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na dializoterapię w Polsce
11.45-12.15
Ewa Wojtaszek (Warszawa)
Miejsce telemedycyny w chorobach nerek w czasie i po pandemii SARS-CoV-2
12.20-12.50
Wojciech Załuska (Lublin)
Rola wirusa Epstein-Barr w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek
12.55-13.55
PRZERWA OBIADOWA
13.55-14.25
Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)
Zmiany zakrzepowe w nerkach w przebiegu COVID-19
14.30-15.00
Andrzej Oko (Poznań)
Wieloantygenowe podłoże pierwotnej nefropatii błoniastej
15.05-15.35
Marian Klinger (Opole)
Nefropatia toczniowa - diagnostyka i leczenie w 2021 r.
15.40-16.00
PRZERWA
16.00-16.30
Jolanta Małyszko (Warszawa)
Oś nerka-mózg - czyli zaburzenia poznawcze w chorobach nerek
16.35-17.05
Andrzej Więcek (Katowice)
Nowe doustne leki w terapii niedokrwistości w chorobach nerek
17.10-17.40
Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
Zapobieganie i leczenie zakażenia Clostridium difficile w ośrodkach nefrologicznych
17.45-18.15
Jacek Lange (Warszawa)
Stres w nefrologii - nie tylko oksydacyjny
Sobota, 27.11.2021
08.30-09.30
Teresa Nieszporek (Katowice)
Prezentacja przypadków klinicznych
09.30-10.00
Jerzy Chudek (Katowice)
Postępy w leczeniu farmakologicznym raka nerki
10.05-10.35
Magdalena Jankowska (Gdańsk)
ADPKD - jak rozpoznać i jak leczyć szybką progresję
10.40-11.00
PRZERWA
11.00-11.30
Katarzyna Krzanowska (Kraków)
Różne twarze choroby IgG4-zależnej
11.35-12.05
Magdalena Krajewska (Wrocław)
Zespół Alporta - nowości w badaniach genetycznych i w praktyce klinicznej
12.10-12.40
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
Kwalifikacja do transplantacji nerki chorych z przebytą chorobą nowotworową
12.45-13.00
ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

Po każdym wykładzie przewidziano 5-minutową sesję: pytania i odpowiedzi

katowickie seminarium, nefrologia 2021, Katowice 2021, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2021, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2021, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2021-12-15