21. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 25–27 listopada 2021
menu

Wykładowcy

Wykładowca zagraniczny

 • Raymond Vanholder (Gandawa)
  Nephrology, ecology and the European Union
 • Raymond Vanholder (Gandawa)
  What if not all uremic toxins would be (that) toxic

Wykładowcy polscy

 • Marcin Adamczak (Katowice)
  COVID-19 a ostre uszkodzenie nerek i nadciśnienie tętnicze
 • Jerzy Chudek (Katowice)
  Postępy w leczeniu farmakologicznym raka nerki
 • Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
  Zapobieganie i leczenie zakażenia Clostridium difficile w ośrodkach nefrologicznych
 • Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
  Kwalifikacja do transplantacji nerki chorych z przebytą chorobą nowotworową
 • Piotr Dobrowolski (Warszawa)
  Czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych - klasyczne, nowe i oczekiwane
 • Magdalena Durlik (Warszawa)
  Odpowiedź immunologiczna na zakażenie i szczepienie przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów dializowanych lub po transplantacji nerki
 • Krzysztof Filipiak (Warszawa)
  Plejotropowe działanie inhibitorów SGLT-2
 • Ryszard Gellert (Warszawa)
  Jak pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła na dializoterapię w Polsce
 • Tomasz Guzik (Kraków)
  Nadciśnienie tętnicze jako choroba zapalna - nowe aspekty patofizjologiczne i lecznicze
 • Magdalena Jankowska (Gdańsk)
  ADPKD - jak rozpoznać i jak leczyć szybką progresję
 • Andrzej Januszewicz (Warszawa)
  Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej - jak obecnie rozpoznawać i postępować
 • Marian Klinger (Opole)
  Nefropatia toczniowa - diagnostyka i leczenie w 2021 r.
 • Magdalena Krajewska (Wrocław)
  Zespół Alporta - nowości w badaniach genetycznych i w praktyce klinicznej
 • Prof. Katarzyna Krzanowska (Kraków)
  Różne twarze choroby IgG4-zależnej
 • Jacek Lange (Warszawa)
  Stres w nefrologii - nie tylko oksydacyjny
 • Sylwia Małgorzewicz (Gdańsk)
  Dieta w przewlekłej chorobie nerek - nowe aspekty
 • Jolanta Małyszko (Warszawa)
  Oś nerka-mózg - czyli zaburzenia poznawcze w chorobach nerek
 • Michał Myśliwiec (Białystok)
  Racjonalne stosowanie EBM w praktyce lekarskiej
 • Beata Naumnik (Białystok)
  Rola mikrobiomu w powikłaniach schyłkowej niewydolności nerek
 • Teresa Nieszporek (Katowice)
  Prezentacja przypadków klinicznych
 • Michał Nowicki (Łódź)
  Nerkowe aspekty lizosomalnych chorób spichrzeniowych
 • Andrzej Oko (Poznań)
  Wieloantygenowe podłoże pierwotnej nefropatii błoniastej
 • Janusz Ostrowski (Warszawa)
  Odkrycia w morfologii i fizjologii nerek. Poglądy na sprzężenie cewkowo-kłębuszkowe
 • Miłosz Parczewski (Szczecin)
  Covidowe fakty i mity
 • Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)
  Zmiany zakrzepowe w nerkach w przebiegu COVID-19
 • Aleksander Prejbisz (Warszawa)
  Pomiary ciśnienia tętniczego - co nas czeka
 • Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
  Płeć a przewlekła choroba nerek
 • Przemysław Rutkowski (Gdańsk)
  „Zielona nefrologia” - potrzeby i możliwości ochrony środowiska w nefrologii
 • Tomasz Stompór (Olsztyn)
  Inhibitory SGLT-2 w chorobach nerek
 • Andrzej Więcek (Katowice)
  Nowe doustne leki w terapii niedokrwistości w chorobach nerek
 • Ewa Wojtaszek (Warszawa)
  Miejsce telemedycyny w chorobach nerek w czasie i po pandemii SARS-CoV-2
 • Wojciech Załuska (Lublin)
  Rola wirusa Epstein-Barr w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek
katowickie seminarium, nefrologia 2021, Katowice 2021, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2021, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2021, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2021-12-15