21. KATOWICKIE SEMINARIUM
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
Katowice, 25–27 listopada 2021
menu

COVID-19

  • Wszyscy uczestnicy Kongresu muszą posiadać dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub negatywny test na obecność SARS-CoV-2 wykonany na 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu. Muszą również posiadać dokument tożsamości zawierającym zdjęcie właściciela. Będzie to weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników w miejscu odbywania się Kongresu.
  • Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
  • Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów.
  • Wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na terenie Kongresu i podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Regulamin - COVID-19

Regulamin
dla uczestników 21. Katowickiego Seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”
w dniach 25-27.11.2021

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Seminarium jest:
„POLNET” Spółka z o.o. Katowice ul. Francuska 23
NIP 954-21-99-907
Regon 273805634

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Seminarium oraz Organizatorów w trakcie trwania Seminarium i obowiązuje na terenie całego Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Katowice ul. Damrota 4 (wejście również od ul. Zacisze 3) – tj. zarówno w hallu jak i w sali konferencyjnej.

1.3. Seminarium, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do zmiany zasad organizacji Seminarium w terminie do dnia rozpoczęcia Seminarium, w przypadku nowych wytycznych związanych z pandemią SARS-CoV-2.

1.4 Warunkiem uczestnictwa w 21. Katowickim Seminarium jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest oparty na wytycznych przeznaczonych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów odbywających się w trakcie pandemii SARS-CoV-2 opracowanych w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

2.1. Zostanie wprowadzona rejestracja wszystkich uczestników Seminarium, w celu uzyskania informacji o tym czy uczestnik jest w pełni zaszczepiony.

2.2. Wszyscy uczestnicy Seminarium zostaną zobowiązani do posiadania dokumentu potwierdzającego pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub ujemnego testu na obecność SARS-CoV-2 wykonanego w okresie do 48 godzin przed rozpoczęciem Seminarium. Wszyscy uczestnicy muszą również posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem właściciela. Dokumenty te będą weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników.

2.3. Zostanie wprowadzona obowiązkowa procedura przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników Seminarium, w szczególności dotycząca zachorowania na COVID-19 oraz przebywania na kwarantannie lub w izolacji.

2.4. Zostanie wprowadzone ograniczenie liczby uczestników Seminarium do limitów obowiązujących w czasie pandemii.

2.5. Zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywającą na terenie, na którym będzie organizowane Seminarium oraz podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, jeżeli nie będzie możliwe utrzymanie bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

2.6. Zostanie przygotowana odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.

2.7. Funkcjonowanie przestrzeni gastronomicznych będzie się odbywało zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny.

2.8. Wszystkie mikrofony (w tym przenośne) oraz urządzenia do zmiany przezroczy, będą dezynfekowane po każdym użyciu.

katowickie seminarium, nefrologia 2021, Katowice 2021, nefrologia, nadciśnienie tętnicze, nefrologia2021, seminarium, postępy w nefrologii, seminarium katowice nefrologia, katowice nefrologia 2021, nefrologiakatowice.pl, postępy w nadciśnieniu tętniczym
aktualizacja: 2021-12-15